Забравени лица

04.05.2016
"Дъжд" - Боян Донев, 1992

“Дъжд” – Боян Донев, 1992

 

Забравени лица
На някога близки хора
Се размиват в дъжда зад прозореца.
Процежда се хлад.

Синкава влага
Покрива думи отдавна изречени
Ехо отеква
Зиморничаво

Скъсва се наниз перли
Разпиляват се,
Потъмняват
В ъглите изсечени.

Скърца врата, напомня
Дъски прогнили очакват
Стъпки отдавна
Отминали.

© Мила Василева, 2016

Leave a Comment