Засрахователна компания ScheissVerschisserung AG

11.01.2008

Добре дошли в засрахователна компания Централният офис на ScheissVerschisserung AGScheissVerschisserung AG!

Мъдростта, заложена в нашата корпоративна философия, е , че нищо не е по-важно от защитата и сигурността на нашите задници.
Днес в тази динамична ситуация Вие можете да изберете ScheissVerschisserung AG да бъде с Вас сега и в новото хилядолетие.

За компанията
Началото
През 1998г. в системата на ScheissWerke AG се роди ScheissVerschisserung AG – първата засрахователна компания с предмет на дейност засраховане.
Сред нашите уважавани клиенти са Народно съдрание,
“Гнустле” АД, “Яваш-Яваш” GmbH, “Оргазъм” – Русе,
“Клозетстрой” и много други държавни и частни фирми със значително място в икономическия живот на страната.

Гаранция за сигурността на засрахованите и за нарасналия международен престиж на компанията е
закупуването на 2.9% от фаянсовия капитал на ScheissVerschisserung AG от световния лидер в засраховането ARSCHLOCH GmbH – Германия. Компанията осъществява своята дейност чрез повече от 100 000 модерни офиса, разположени във всички по-големи градове на страната.

Нашата мисия
Приемайки, че доверието и сигурността са основата за успеха в засрахователния бизнес,
ние спазваме следните принципи в интерес на нашите клиенти, служители, акционери и общество:

Нашето задължение към клиентите
Нашите клиенти ще получат компетентна, висококачествена засраховка и всички техни дрискове ще бъдат обработени бързо и акуратно.
Нашите клиенти ще се възползват от ежедневните ни действия по инавиране на нови продукти и услуги.

Нашето задължение към служителите
Нашите служители ще могат да усетят предизвикателството и удоволствието да работят в една динамична среда,
която предлага условия за непрекъснато обучение и постигане лично усъвършенстване, давайки своя принос за просперитета на Компанията.

Нашето задължение към обществото
В обществото, в което ние живеем и работим , ние ще се борим да получим и защитим публичното доверие.

Нашето задължение към акционерите
Ние се стремим да поддържаме доверието на нашите акционери чрез нашата компетентост и професионален опит,
придържане към бизнес философията , интегрирана в дългосрочното сратегическо планиране за постигане на корпоративните цели.
Бъдещето
Основните акценти в бъдещата дейност на компанията са:

Нова сратегия за маркетинг и реклама;
Нови засрахователни продукти, отговарящи на потребностите на обществото;
Използване на чуждесранния опит в обучението на агентската мрежа;
Усъвършенстване на админисративното обслужване чрез внедряване на върховите постижения на съвременните технологии;
Постоянна квалификация на кадрите на всички нива;
активизиране на инвестиционната политика.
Финансова стабилност
Когато купувате засраховка, Вие искате да сте сигурен, че влагате своите пари в една мощна и финансово стабилна компания.
най-добрият избор е

ScheissVerschisserung AG

Продукти и услуги

Смесени засраховки:
Смесена засраховка “ScheissLebensverschisserung” с периодично изплискване на 30% на всеки три години
Смесена засраховка “ScheissLebensverschisserung” с 10% ежегодно набъбване
Дрискови засраховки:
Засраховка “Scheissunfall”
Дългосрочна дрискова засраховка “ScheissunfallTotal”

Детски и женитбени засраховки
Засраховка за женитба “ScheissHochzeit”
Детска засраховка “Kinderdurchfall”
Пенсионни засраховки ” Seniorenverschisserung

ScheissVerschisserung AG – наложителният избор.

Бележка: При търсене с Google за заСРаховки имаме около 546 попадения. Включително Държавен Вестник и Емпорики банк.

М-)

Leave a Comment