Полуистина

09.01.2008

На Северното полукълбо, на Балканския полуостров има една полудържава, наречена България.
Тя е полурепублика- полумонархия,населена от полуозверели полудиви получовеци. Някои са полуевропейци, а други полуазиатци. Повечето са полуголи, полугладни,полузамръзнали и полумъртви. Има и други – полуинтелигентни, полуграмотни, с полувисше образование. Срещат се и полумъже – полужени.
Полудял електорат.Полупазарна икономика и полуразрушена промишленост в процес на полуразпад. Полупланински климат. Полупроводникова техника.
Обувки-половинки.
Това е полуистина, писана от полупияна полуобразована полугражданка с полуразвалени зъби в полутъмна стая след полунощ.

Leave a Comment