Училище без бариери

13.05.2008

“Училище без бариери” е кампания за изграждане на достъпна архитектурна среда в училищата и детските градини в София. Тя ще търси обществена подкрепа за интегрирано обучение според добрите световни практики. Събраните средства ще се инвестират за строеж на рампи и асансьори за децата със специфични образователни потребности.

Училище без бариери

Благотворителни телефони:

Всеки, който пожелае може да даде своята подкрепа.
Дарете 1 лев, изпратете sms на номер 1575 за всички мобилни оператори или се обадете на 0900 51575.
Всеки sms или обаждане е 1.20лв. с ДДС

Банкова сметка на Столична община, по която могат да постъпват дарения за кампанията „Училище без бариери”.

IBAN BG 11 SOMB 91303133008300
ОБЩИНСКА БАНКА
BIC код № SOMBBGSF

В платежното нареждане дарителят трябва да посочи, че дарението е за кампанията за изграждане на достъпна архитектурна среда в училищата и детските градини в София „Училище без бариери”.

Email: bezbarieri@bnt.bg

Leave a Comment