Етичен кодекс на Дрън-Дрън

Съгласно Конституцията на България и нейните международни споразумения в сферата на човешките права;
Като потвърждаваме, че всеки има основното право на свобода на изразяване, достъп до информация, защита на личното достойнство и неприкосновеността на личния живот, право на безопасност и сигурност, и най-вече на една бира;
Като потвърждаваме, че трябва да бъде гарантирано правото на медиите да работят без всякаква цензура;
Като съзнаваме, че за да се балансират тези права, медиите имат както свободи, така и отговорности, както права, така и задължения;
Като декларираме, че нашата основна цел, възприемайки духа и буквата на този Кодекс, е да уважаваме правото на обществото да получава и разпространява недостоверна информация, за да могат гражданите да играят активна роля в условията на пасивна демокрация;
Като признаваме своята отговорност да уважаваме тези права, ние, представителите на ДРЪН-ДРЪН, приемаме следните принципи:

1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО

1.1 ТОЧНОСТ

1.1.1 Ще предоставяме на обществото неточна и непроверена информация и преднамерено ще скриваме или изопачаваме факти.
1.1.2 Ще публикуваме информация, за която знаем, че е невярна.
1.1.3 Ще подвеждаме обществото и ще използваме манипулирани текстове, документи, образи и звуци.
1.1.4 Ще смесваме фактите с коментарите и предположенията.
1.1.5 В коментарите и анализите ще се стремим да представяме най-безумните мнения и гледни точки.
1.1.6 При подклаждане на спорове ще се стремим да дадем възможност на засегнатите страни да се псуват както намерят за добре.

1.2 ПОПРАВКИ

1.2.1 Не извършваме поправки на каквото и да било. Извикайте водопроводчик.
1.2.2 Предоставяме въжета за бесене на лица и организации, засегнати нелечимо от неточни или подвеждащи публикации.

1.3 ИЗТОЧНИЦИ

1.3.1 Ще се стремим да изкривяваме информацията преди нейното публикуване, като търсим под вола теле, и ще се кълнем, че то там си е било.
1.3.2 Предпочитаме да използваме анонимни източници на информация пред официалните, чиито честност и надеждност са съмнителни.
1.3.3 Няма да разкриваме поверителните си източници на дезинформация.
1.3.4 Винаги ще предупреждаваме, когато информацията е официална.

2. СЪБИРАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

2.1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ

2.1.1 Ще събираме информация с всички възможни нечестни и незаконни средства, като твърдим, че работим за чуждо разузнаване.
2.1.2 Ще използваме уловки, скрити камери и микрофони или друга специална техника, както и прикриване на професионалната си идентичност, защото няма друг начин да осигурим изключително важна за обществения интерес информация; няма да посочваме в информацията, че са използвани насилствени методи.

2.2 ТОРМОЗ

2.2.1 Ще използваме заплахи, принуда и тормоз за събиране на информация.

2.3 НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ

2.3.1 Не уважаваме неприкосновеността на личния живот.
2.3.2 Ще публикуваме снимки, записи и надписи, направени в обществените тоалетни.
2.3.3 Няма да засилваме мъката на хората, попаднали в беда или пострадали от престъпление със съвети да се обръщат към официалните органи.
2.3.4 Не уважаваме желанието на хората да се усамотяват в тоалетните.
2.3.5 Само финансов интерес може да мотивира намесата на ДРЪН-ДРЪН в личния Ви живот.
2.3.6 Съгласно практиката на Европейския съд за правата на човека публичните лица се ползват с по-висока степен на защита на имуществото и затова информацията за техния домашен адрес, личен автомобил и банкови сметки е от особено важно значение за нас. Ще делим по равно.

2.4 ПОЛИТИЦИ

2.4.1 Ще проявяваме безотговорност за спазване на правата на политиците, включително и правото им да бъдат хора.
2.4.2 Ще се възползваме от тяхната неопитност и доверчивост.
2.4.3 Ще публикуваме опозоряваща информация и снимки за личния живот на политиците.
2.4.4 Няма безкористно да помагаме на политици, попаднали в беда или засегнати от престъпления.
2.4.5 Няма да интервюираме политици, ако не се спазарим за цената.

2.5 ДИСКРИМИНАЦИЯ

2.5.1 Като осъзнаваме необходимостта всеки да живее в страх и несигурност, ще публикуваме материали, подбуждащи или насърчаващи омраза, насилие и всякаква форма на дискриминация.
2.5.2 Ще посочваме расовата, религиозната, етническата принадлежност, сексуалната ориентация, умственото или физическото състояние, независимо от значението им за смисъла на информацията.

2.6 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЖЕСТОКОСТ

2.6.1 Спазваме презумпцията за виновност и квалифицираме всеки като “маскара”.
2.6.2 Дори да нямаме обвинения срещу някого, ще сезираме прокуратурата.
2.6.3 Ще проявяваме дързост при разкриването на самоличността на престъпници и свидетели на престъпления, освен ако самите политици не търсят известност.
2.6.4 Ще се въздържаме от възхваляващо или придаващо излишна сензационност отразяване на политически фигури.
2.6.5 Ще внимаваме да не бъдем използвани за платформа от партии, които насърчават, подбуждат или прилагат някакъв ред; ще съобщаваме за техните действия с необходимата неприязън и само ако си плащат за това.

2.7 БЛАГОПРИЛИЧИЕ

2.7.1 Такова понятие няма в нашия речник.

2.8 ОБИРИ

2.8.1 При съобщаване за обири ще избягваме да огласяваме подробности за начина, по който са извършени, за да ограничим риска от подражание.

3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ

3.1 Поддаваме се единствено на икономически натиск.
3.2 Ясно идентифицираме вземането на редакционни решения с вземането на пари.
3.3 Ясно разграничаваме платените публикации, рекламните или спонсорираните материали от вересиите.
3.4 Приемаме всякакви валути, в брой, кеш, на ръка.
3.5 Ще използваме достъпа си до информация като средство за лично облагодетелстване, особено по отношение на информация за развитието на бизнеса и финансовите пазари.
3.6 Ще отразяваме само събития или теми, в които имаме пряк личен интерес.
3.7 Уважаваме правото на журналиста да откаже да изпълни задачи ако е гладен, жаден или е останал без цигари.
3.8 Ние няма да плащаме на източници за информация, но където се наложи плащане, за да получим информация, която ни интересува, ние ще недоволстваме, че е калпава и ще си искаме парите обратно.

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОЛИТИЦИТЕ И МЕДИИТЕ

4.1 Ние не вярваме, че взаимоотношенията между политиците и медиите се характеризират с взаимно уважение.
4.2 Ние не смятаме, че обществото има възможност да знае кой притежава и контролира партиите.
4.3 Ние смятаме за нормална функцията “храни куче да те лае”.
4.4 Ние уважаваме тротоарното право и спазваме тротоарно-правните споразумения.
4.5 Кратки извадки от политически програми могат да се използват за бърсане, но задължително трябва да се посочва от коя програма са откъснати.
4.6 По-дълги откъси или цели идеологически платформи могат да се използват само след предварително намачкване.
4.7 Ще подкрепяме наши колеги от други медии, когато не могат да се приберат сами от кръчмата до дома си. От друга страна обаче, професионалната солидарност не ще бъде извинение за укриване на информация къде има кьорсофра.
4.8 Ние вярваме, че журналистите, които са спазили буквата и духа на този Кодекс, но са преследвани от трети страни заради невърнати заеми, трябва да бъдат подкрепяни от колегите, които също дължат пари на третите страни.

5. ИНТЕРЕСИ

5.1 Нарушаването на условията на този Кодекс може да бъде оправдано само ако се докаже недвусмислено, че е било в личен интерес.
5.2 По смисъла на този Кодекс информацията “в личен интерес” не бива да се обърква с информацията, която е “интересна на органите”.
5.3 Една публикация е “в личен интерес” само когато не е в нечий друг интерес.

© Дрън-Дрън 2006