Waverider

13.05.2016

 

Направих тази композиция за един конкурс, обявен от WAVES. Според заданието трябваше да се направи нещо само с техния синтезатор WAVES Codex. Конкурсът беше само за музика, но тъй като си харесах произведението, направих и видео.

Използвах снимки от телескопите на NASA, те позволяват подобна употреба. Спиралата в средата е една моя картина, която рисувах преди години, а продадох този април. Сега се ядосвам малко, че не я задържах.

Видеото порядъчно спече компютъра, докато го правех. Зададох въртене на спиралата на -3600 градуса (минус три хиляди и шестстотин градуса, кажи го на учителя по математика) в продължение на почти четири минути, с плавно увеличение до двеста процента. Самата спирала е полупрозрачно .png, наложено върху другите снимки, за които пък компютърът трябваше да смята увеличения, намаления и премествания в разнообразни посоки. Като пуснах видеото за експорт, вентилаторите на процесора и захранването почти повдигнаха компютъра във въздуха. Голямо смятане падна.

Enjoy!

М-)

Упдате: На конкурса заех четвърто място.

 

 

Leave a Comment